Открий своя дом в Лабиринта!
0882 66 26 66

Апартаменти

Открий своя дом в Лабиринта!

Използвайте филтрите, за да изберете апартамента, който най-много Ви подхожда
(може да направите повече от един избор в поле)

239 намерени резултата

Апартамент Тип Сграда Етаж Изложение Площ Цена Статус
Апартамент А1 Двустаен Блок А 1 Югоизток 55.56 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А2 Тристаен Блок А 1 Югозапад 87.86 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А3 Двустаен Блок А 1 Запад 59.29 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А4 Двустаен Блок А 1 Северозапад 73.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А5 Тристаен Блок А 1 Североизток 85.82 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А6 Тристаен Блок А 2 Югоизток 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А7 Четиристаен Блок А 2 Югозапад 156.39 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А8 Четиристаен Блок А 2 Северозапад 137.47 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А9 Тристаен Блок А 2 Североизток 104.95 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А10 Тристаен Блок А 3 Югоизток 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А11 Тристаен Блок А 3 Югозапад 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А12 Двустаен Блок А 3 Запад 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А13 Тристаен Блок А 3 Северозапад 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А14 Тристаен Блок А 3 Североизток 108.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А15 Тристаен Блок А 4 Югоизток 119.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А16 Тристаен Блок А 4 Югозапад 102.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А17 Двустаен Блок А 4 Запад 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А18 Тристаен Блок А 4 Север, Запад 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А19 Тристаен Блок А 4 Изток 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А20 Тристаен Блок А 5 Югоизток 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А21 Тристаен Блок А 5 Югозапад 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А22 Двустаен Блок А 5 Запад 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А23 Тристаен Блок А 5 Северозапад 90.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А24 Тристаен Блок А 5 Изток 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А25 Тристаен Блок А 6 Югоизток 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А26 Тристаен Блок А 6 Югозапад 116.96 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А27 Двустаен Блок А 6 Запад 69.61 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А28 Тристаен Блок А 6 Север, Запад 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А29 Тристаен Блок А 6 Изток 108.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А30 Тристаен Блок А 7 Югоизток 103.21 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А31 Четиристаен Блок А 7 Югозапад 155.88 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А32 Четиристаен Блок А 7 Север, Запад 137.03 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А33 Тристаен Блок А 7 Изток 103.39 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А34 Тристаен Блок А 8 Югоизток 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А35 Четиристаен Блок А 8 Югозапад 155.88 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А36 Четиристаен Блок А 8 Север, Запад 137.03 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А37 Тристаен Блок А 8 Изток 103.39 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А38 Четиристаен Блок А 9 Изток, Юг, Запад 0.00 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А39 Тристаен Блок А 9 Север, Запад 173.72 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент А40 Двустаен Блок А 9 Изток 109.67 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б1 Тристаен Блок Б 2 Запад 119.66 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б2 Тристаен Блок Б 2 Изток 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б3 Двустаен Блок Б 2 Изток 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б4 Тристаен Блок Б 2 Югоизток 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б5 Тристаен Блок Б 2 Югозапад 109.24 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б6 Тристаен Блок Б 3 Запад 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б7 Тристаен Блок Б 3 Изток 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б8 Двустаен Блок Б 3 Изток 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б9 Тристаен Блок Б 3 Югоизток 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б10 Тристаен Блок Б 3 Югозапад 108.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б11 Тристаен Блок Б 4 Запад 119.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б12 Тристаен Блок Б 4 Изток 102.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б13 Четиристаен Блок Б 4 Югоизток 172.18 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б14 Тристаен Блок Б 4 Югозапад 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б15 Тристаен Блок Б 5 Северозапад 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б16 Тристаен Блок Б 5 Изток 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б17 Двустаен Блок Б 5 Изток 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б18 Тристаен Блок Б 5 Югоизток 90.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б19 Тристаен Блок Б 5 Югозапад 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б20 Тристаен Блок Б 6 Запад 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б21 Тристаен Блок Б 6 Североизток 116.96 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б22 Двустаен Блок Б 6 Изток 69.61 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б23 Тристаен Блок Б 6 Югоизток 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б24 Тристаен Блок Б 6 Югозапад 108.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б25 Тристаен Блок Б 7 Запад 103.21 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б26 Четиристаен Блок Б 7 Североизток 189.95 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б27 Тристаен Блок Б 7 Югоизток 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б28 Тристаен Блок Б 7 Югозапад 107.73 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б29 Тристаен Блок Б 8 Запад 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б30 Тристаен Блок Б 8 Изток 116.96 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б31 Двустаен Блок Б 8 Изток 72.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б32 Тристаен Блок Б 8 Югоизток 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б33 Тристаен Блок Б 8 Югозапад 108.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б34 Четиристаен Блок Б 9 Север, Изток, Запад 240.23 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Б35 Четиристаен Блок Б 9 Изток, Юг, Запад 283.39 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В1 Двустаен Блок В 1 Югоизток 80.28 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В2 Тристаен Блок В 1 Югозапад 88.63 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В3 Двустаен Блок В 1 Запад 59.81 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В4 Двустаен Блок В 1 Северозапад 74.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В5 Тристаен Блок В 1 Североизток 86.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В6 Тристаен Блок В 2 Югоизток 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В7 Тристаен Блок В 2 Югозапад 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В8 Двустаен Блок В 2 Запад 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В9 Тристаен Блок В 2 Север, Запад 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В10 Тристаен Блок В 2 Североизток 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В11 Тристаен Блок В 3 Югоизток 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В12 Тристаен Блок В 3 Югозапад 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В13 Двустаен Блок В 3 Запад 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В14 Тристаен Блок В 3 Северозапад 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В15 Тристаен Блок В 3 Североизток 108.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В16 Тристаен Блок В 4 Югоизток 119.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В17 Тристаен Блок В 4 Югозапад 102.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В18 Четиристаен Блок В 4 Север, Запад 172.18 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В19 Тристаен Блок В 4 Изток 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В20 Тристаен Блок В 5 Югоизток 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В21 Тристаен Блок В 5 Югозапад 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В22 Двустаен Блок В 5 Запад 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В23 Тристаен Блок В 5 Северозапад 90.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В24 Тристаен Блок В 5 Изток 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В25 Тристаен Блок В 6 Югоизток 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В26 Тристаен Блок В 6 Югозапад 116.96 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В27 Двустаен Блок В 6 Запад 69.61 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В28 Тристаен Блок В 6 Север, Запад 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В29 Тристаен Блок В 6 Север, Изток 108.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В30 Тристаен Блок В 7 Югоизток 103.21 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В31 Четиристаен Блок В 7 Югозапад 189.95 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В32 Тристаен Блок В 7 Север, Запад 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В33 Тристаен Блок В 7 Изток 107.73 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В34 Тристаен Блок В 8 Югоизток 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В35 Тристаен Блок В 8 Югозапад 116.96 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В36 Двустаен Блок В 8 Запад 72.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В37 Тристаен Блок В 8 Север, Запад 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В38 Тристаен Блок В 8 Изток 108.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В39 Четиристаен Блок В 9 Изток, Юг, Запад 240.23 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В40 Тристаен Блок В 9 Север, Запад 173.72 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент В41 Двустаен Блок В 9 Изток 109.67 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г1 Двустаен Блок Г 1 Северозапад 80.28 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г2 Тристаен Блок Г 1 Североизток 88.63 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г3 Двустаен Блок Г 1 Изток 59.81 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г4 Двустаен Блок Г 1 Югоизток 74.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г5 Тристаен Блок Г 1 Югозапад 86.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г6 Тристаен Блок Г 2 Запад 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г7 Тристаен Блок Г 2 Североизток 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г8 Двустаен Блок Г 2 Изток 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г9 Тристаен Блок Г 2 Югоизток 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г10 Тристаен Блок Г 2 Югозапад 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г11 Тристаен Блок Г 3 Запад 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г12 Тристаен Блок Г 3 Изток 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г13 Двустаен Блок Г 3 Изток 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г14 Тристаен Блок Г 3 Югоизток 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г15 Тристаен Блок Г 3 Югозапад 108.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г16 Тристаен Блок Г 4 Запад 119.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г17 Тристаен Блок Г 4 Изток 102.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г18 Четиристаен Блок Г 4 Югоизток 172.18 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г19 Тристаен Блок Г 4 Югозапад 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г20 Тристаен Блок Г 5 Запад 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г21 Тристаен Блок Г 5 Североизток 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г22 Двустаен Блок Г 5 Изток 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г23 Тристаен Блок Г 5 Югоизток 90.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г24 Тристаен Блок Г 5 Югозапад 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г25 Тристаен Блок Г 6 Запад 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г26 Тристаен Блок Г 6 Изток 116.96 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г27 Двустаен Блок Г 6 Изток 69.61 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г28 Тристаен Блок Г 6 Югоизток 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г29 Тристаен Блок Г 6 Югозапад 108.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г30 Тристаен Блок Г 7 Запад 103.21 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г31 Четиристаен Блок Г 7 Изток 189.95 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г32 Тристаен Блок Г 7 Югоизток 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г33 Тристаен Блок Г 7 Югозапад 107.73 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г34 Тристаен Блок Г 8 Запад 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г35 Тристаен Блок Г 8 Изток 116.96 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г36 Двустаен Блок Г 8 Изток 72.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г37 Тристаен Блок Г 8 Югоизток 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г38 Тристаен Блок Г 8 Югозапад 108.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г39 Четиристаен Блок Г 9 Север, Изток, Запад 240.23 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г40 Тристаен Блок Г 9 Югоизток 173.72 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Г41 Двустаен Блок Г 9 Югозапад 109.67 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д1 Двустаен Блок Д 1 Югоизток 80.28 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д2 Тристаен Блок Д 1 Югозапад 88.63 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д3 Двустаен Блок Д 1 Запад 59.81 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д4 Двустаен Блок Д 1 Северозапад 74.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д5 Тристаен Блок Д 1 Североизток 86.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д6 Тристаен Блок Д 2 Югоизток 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д7 Тристаен Блок Д 2 Югозапад 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д8 Двустаен Блок Д 2 Запад 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д9 Тристаен Блок Д 2 Северозапад 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д10 Тристаен Блок Д 2 Североизток 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д11 Тристаен Блок Д 3 Югоизток 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д12 Тристаен Блок Д 3 Югозапад 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д13 Двустаен Блок Д 3 Запад 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д14 Тристаен Блок Д 3 Северозапад 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д15 Тристаен Блок Д 3 Североизток 108.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д16 Тристаен Блок Д 4 Югоизток 119.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д17 Тристаен Блок Д 4 Югозапад 102.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д18 Четиристаен Блок Д 4 Север, Запад 172.18 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д19 Тристаен Блок Д 4 Изток 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д20 Тристаен Блок Д 5 Югоизток 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д21 Тристаен Блок Д 5 Югозапад 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д22 Двустаен Блок Д 5 Запад 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д23 Тристаен Блок Д 5 Север, Запад 90.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д24 Тристаен Блок Д 5 Изток 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д25 Тристаен Блок Д 6 Югоизток 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д26 Тристаен Блок Д 6 Югозапад 116.96 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д27 Двустаен Блок Д 6 Запад 69.61 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д28 Тристаен Блок Д 6 Север, Запад 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д29 Тристаен Блок Д 6 Изток 108.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д30 Тристаен Блок Д 7 Югоизток 103.21 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д31 Четиристаен Блок Д 7 Югозапад 189.95 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д32 Тристаен Блок Д 7 Север, Запад 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д33 Тристаен Блок Д 7 Изток 107.73 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д34 Тристаен Блок Д 8 Югоизток 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д35 Тристаен Блок Д 8 Югозапад 116.96 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д36 Двустаен Блок Д 8 Запад 72.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д37 Тристаен Блок Д 8 Север, Запад 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д38 Тристаен Блок Д 8 Изток 108.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д39 Четиристаен Блок Д 9 Изток, Юг, Запад 240.23 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д40 Тристаен Блок Д 9 Север, Запад 173.72 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Д41 Двустаен Блок Д 9 Изток 109.67 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е1 Двустаен Блок Е 1 Северозапад 80.28 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е2 Тристаен Блок Е 1 Североизток 88.63 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е3 Двустаен Блок Е 1 Изток 59.81 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е4 Двустаен Блок Е 1 Югоизток 74.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е5 Тристаен Блок Е 1 Югозапад 86.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е6 Тристаен Блок Е 2 Северозапад 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е7 Тристаен Блок Е 2 Североизток 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е8 Двустаен Блок Е 2 Изток 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е9 Тристаен Блок Е 2 Югоизток 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е10 Тристаен Блок Е 2 Югозапад 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е11 Тристаен Блок Е 3 Запад 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е12 Тристаен Блок Е 3 Изток 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е13 Двустаен Блок Е 3 Изток 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е14 Тристаен Блок Е 3 Югоизток 99.38 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е15 Тристаен Блок Е 3 Югозапад 108.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е16 Тристаен Блок Е 4 Запад 119.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е17 Тристаен Блок Е 4 Изток 102.07 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е18 Четиристаен Блок Е 4 Югоизток 172.18 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е19 Тристаен Блок Е 4 Югозапад 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е20 Тристаен Блок Е 5 Запад 119.70 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е21 Тристаен Блок Е 5 Изток 117.33 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е22 Двустаен Блок Е 5 Изток 72.80 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е23 Тристаен Блок Е 5 Югоизток 90.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е24 Тристаен Блок Е 5 Югозапад 109.27 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е25 Тристаен Блок Е 6 Запад 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е26 Тристаен Блок Е 6 Изток 116.96 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е27 Двустаен Блок Е 6 Изток 69.61 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е28 Тристаен Блок Е 6 Югоизток 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е29 Тристаен Блок Е 6 Югозапад 108.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е30 Тристаен Блок Е 7 Запад 103.21 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е31 Четиристаен Блок Е 7 Изток 189.95 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е32 Тристаен Блок Е 7 Югоизток 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е33 Тристаен Блок Е 7 Югозапад 107.73 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е34 Тристаен Блок Е 8 Запад 119.31 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е35 Тристаен Блок Е 8 Изток 116.96 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е36 Двустаен Блок Е 8 Изток 72.57 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е37 Тристаен Блок Е 8 Югоизток 99.06 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е38 Тристаен Блок Е 8 Югозапад 108.92 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е39 Четиристаен Блок Е 9 Север, Изток, Запад 240.23 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е40 Тристаен Блок Е 9 Югоизток 173.72 кв.м. 0€ Продаден
Апартамент Е41 Двустаен Блок Е 9 Югозапад 109.67 кв.м. 0€ Продаден
Каталог
Такса поддръжка
Начини на плащане
Начин на плащане 1

Заплащане на 20% от стойността на жилището при подписване на предварителен договор.

Останалите 80% се заплащат при издаване на акт 16 и прехвърляне на собствеността върху имота. 

Начин на плащане 2

Индивидулано договаряне за схемата на плащане за клиенти, ползващи ипотечен банков кредит за закупуване на имота.