Открий своя дом в Лабиринта!
0882 66 26 66

Концепция

ЛАБИРИНТ

Концепцията на жилищния комплекс е подчинена на идеята за меандъра - разпространен в древността геометричен орнамент във вид на линии, пречупващи се под прав ъгъл и многократно повтарящи се в ред. Абстрактен в същността си, орнаментът придава характерен геометричен акцент и въздействие. Той символизира законите на природата, нейната цикличност и възпроизводство. Меандърът стои еднакво добре в графичен и пластичен (триизмерен) вид. Името „меандър“ произлиза от античното наименование на реката Меандро, чието речно корито представлява поредица безкрайни витиевати завои. Меандърът е елемент, който се използва периодично през епохите - през римската, византийската, класицизма, викторианската, ар деко.

Вдъхновени от силното въздействие на меандъра, проектирахме разпознаваем и запомнящ се жилищен комплекс, подчинен на яснотата и чистотата на геометричната форма. Всички апартаменти имат благоприятно изложение. Само 18% от фасадните стени са изложени на север. Всяко друго градоустройствено решение би увеличало многократно процента на жилищата със северно, североизточно и северозападно изложение.
Създадохме съвременен архитектурен ансамбъл от шест сгради, обединени в богата паркова среда с добре обмислена и организирана инфраструктура. Декоративната водна площ в центъра на композицията е продължение на идеята за уникалния природен феномен – меандър.

 С какво е различен?

Жилищният комплекс е разположен на терен с площ от 12 145 кв. м, от които са застроени под 2 400 кв. м. Останалата част е озеленена, изградени са детски площадки и зони за почивка с водни площи.

Материалите и проектирането осигуряват високо качество на живот. Оптимален размер на помещенията, предимно жилища с 2 и 3 спални - всички с благоприятно географско разположение.

 

 

Основни предимства и характеристики

• Спазени са всички показатели на застрояване, предвидени в Подробния устройствен план, като разработката не цели количествено, а качествено застрояване.
• Създаден е модерен ансамбъл от жилищни сгради за целогодишно обитаване, отговарящ на съвременните норми за функционалност, естетика и простор на разумна цена.
• Разработката предлага сгради с висококачествен дизайн и функционалност, ситуирани в среда с богата зеленина, удобни комуникации и комфорт на обитаване.
• Проектът дава реална възможност да бъде реализиран поетапно, при необходимост – от един до шест етапа на строителство, без това да понижава комфорта на вече реализираните сгради.
• Минимална плътност на застрояване – само 20%, което дава възможност за голяма площ за озеленяване.
• Предвиден е централен вътрешен двор, преливащ в парк, богато озеленен и благоустроен с детски площадки, водни площи и зони за отдих и рекреация.
• Обслужващите площи на комплекса са ситуирани в близост до входа, за да се намали рискът от пренаселване на комплекса с външни посетители и да се осигури по-добър комфорт на живот.
• Разработката отговаря на изискванията за достъпна среда.
• Правоъгълна функционална схема, отговаряща максимално на съвременните изисквания за обитаване.
• Всички апартаменти са проектирани с благоприятно изложение и са със статут на жилище.
• Максимално унифициране на сградите (блоковете), което води до по-добър архитектурен ансамбъл и композиция.
• Постигане на ниска себестойност при проектиране и строителство, поради еднаквостта на жилищните модули.
• Осигуряване на паркирането по периферията на имота и в подземен паркинг, без това да нарушава комфорта на обитаване.
• Постигане на съвременен дизайн на сградите с достъпни материали и форми.

Жилищен комплекс "Лабиринт" се състои от 6 еднакви сгради с по един вход и с по девет надземни етажа

В тях са разположени 239 апартамента:
48 с една спалня
166 с две спални
25 с три спални 

Апартаментите се предлагат завършени по БДС, като предлагаме опция за завършване на апартаментите до ключ.

Жилищният комплекс е с контролиран достъп;

24 часа видеонаблюдение и жива охрана;

Водни площи, зони за отдих и детска площадка;

Осигурени са 334 паркоместа, 199 от тях - в подземен паркинг

 

Правилник за вътрешния ред

Всеки собственик на имот в комплекса е длъжен да спазва Правилника за вътрешния ред, който да осигури спокойно и хармонично съжителство на обитателите на „Лабиринт“. Убедени сме, че само чрез ясни правила и ред ще осигурим на бъдещите ни клиенти необходимото високо качество на живот.

Според правилата, залегнали в Договора за управление и поддръжка,  всеки обитател е задължен да поддържа чистотата и реда в общите части на всяка сграда в комплекса, да опазва имуществото в общите части, както и да изнася битовите си отпадъци на определените за това места извън  комплекса. А също:

При извършване на строителни и ремонтни работи в собствения си обект да не допуска увреждане или замърсяване на общите части на отделна сграда или комплекса, както и да отстранява всички последици от такива дейности.

Да не извършва дейности в своя обект или в части от него, с които да изменя помещения, пространства или части от него, предназначени за общо ползване, както и да не нарушава архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, фасади, топло и хидроизолации, пожарната безопасност или безопасното ползване на всяка сграда.

Да не поставя собствени вещи или устройства в Общите части, да не блокира пожарните кранове, коридорите, проходите, стълбищните клетки, резервните изходи и балкони.

Да не допуска малолетни и непълнолетни членове на неговото семейство или временно пребиваващи в обекта му лица да извършват действия, които нарушават установените правила за вътрешния ред или водят до нанасяне на повреди в общите части на сградата.

Забраняват се  извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели, във времето от 22 до 8 ч. сутринта и от 14 до 16 ч. следобед.             

Собствениците нямат право да инсталират каквито и да били конструкции, устройства и съоръжения по фасадните стени.

Те не могат да складират вещи и да сушат дрехи, поставени над нивото на парапета на балконите на сградата. А също да изтупват килими, дрехи, спално бельо и други от балконите и прозорците.

На обитателите на комплекса е забранено да приютяват бездомни кучета или други животни във входовете, стълбищните площадки и другите общи части на сградите, а също и да оставят своите домашни любимци без надзор и без необходимите предпазни средства (каишки, намордници и други). Те трябва да ги ваксинират с всички изискуеми ваксини и да спазват всички предпазни мерки, мерки за хигиена, включително и почистване на общите части от сградата.

В името на спокойствието и сигурността живущите в „Лабиринт“ нямат право да изливат вода и да изхвърлят отпадъци, както и да отвеждат директно дим и газове през прозорците, балконите и стълбищата на сградите.

Забранено е поставянето на табели, графични знаци, реклами, съобщения, плакати, картини и други подобни по фасадата на сградата.

За поддръжката на общите части всеки от собствениците заплаща месечно 0.65 лева за всеки квадратен метър от имота си.

Каталог
Такса поддръжка
Начини на плащане
Начин на плащане 1

Заплащане на 20% от стойността на жилището при подписване на предварителен договор.

Останалите 80% се заплащат при издаване на акт 16 и прехвърляне на собствеността върху имота. 

Начин на плащане 2

Индивидулано договаряне за схемата на плащане за клиенти, ползващи ипотечен банков кредит за закупуване на имота.